ASOCIACIONES DE XIRIVELLA

Organització associativa

GESTIÓ D'ASOCIACIONS

El servei d'orientació i acompanyament a entitats és un servei que posem a la disposició de les associacions de Xirivella per a ajudar-vos i recolzar-vos en la gestió de les vostres associacions.

Oferim seguiment i suport tutoritzat, personalitzat, i adaptat a l'interés de cada associació, en temàtiques com: pla de comunicació, disseny i avaluació de projectes, gestió de voluntariat, convocatòries, ús d'eines TIC, amb la finalitat de contribuir a l'enfortiment i millora de la qualitat dels projectes associatius.

En funció del tipus d'atenció, el servei s'ofereix tant per telèfon com per correu o presencialment. Les consultes presencials són amb cita prèvia.

Podeu contactar amb el servei a través del telèfon 963135050 – ext. 3303 o per correu electrònic a participacio@xirivella.es

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ASSOCIACIONS

L'aprovació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques suposa que, en la seua qualitat de persona jurídica, les associacions estan obligades a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics.

Amb l'objectiu de facilitar al màxim l'obtenció del certificat a les entitats que encara no el tenen, des del Servei de Participació Ciutadana oferim un servei d'orientació sobre el certificat digital i què són els passos a seguir per a sol·licitar-lo

Guía breve certificado digital para asociaciones XRV