ASSOCIACIONS DE XIRIVELLA

Clavaris de la Mare de Deu de la Salut

QUI SOM

La clavaria és una associació d’aproximadament 60-70 membres amb interessos en alguna de les àrees següents:

  • Religiosa: devoció per la Mare de Déu de la Salut.
  • Cultural: manteniment i promoció de les tradicions de Xirivella.
  • Social: fomentar l’amistat amb altres persones.

OBJECTIUS

La clavaria té els fins següents:

  • Col·laboració amb la parròquia de la Mare de Déu de la Salut de Xirivella en l'organització de les festes patronals, que se celebren en honor a la seua verge, la Mare de Déu de la Salut.
  • Conservar i difondre les tradicions religioses i culturals del poble de Xirivella
  • Organitzar una sèrie d'esdeveniments públics de caràcter festiu i/o religiós, que es determinen cada any, i que normalment es realitzen durant les festes patronals del municipi de Xirivella.

COL·LECTIU Al QUAL ES DIRIGEIX

A qualsevol persona de Xirivella ( o de fora ) que tinga interés per algun dels aspectes descrits anteriorment.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Fiesta y tradiciones

ACTIVITATS QUE REALITZA

A part dels actes tradicionals durant les festes patronals, celebrem reunions amb caràcter mensual, així com qualsevol mena d'acte o esdeveniment que estiga en línia amb les àrees d'interés de la clavaria abans descrites.

UNEIX-TE COM A
SOCI/A

Home major d'edat i ser avalat per algun dels actuals membres de la clavaria.

UNEIX-TE COM A
VOLUNTARI/A

No s'hi preveu la figura de voluntari

INFORMACIÓ
DE CONTACTE

TELF: 665067028

DIRECCIÓ: Calle Virgen de la Salud Nº11

EMAIL: clavarismdds@gmail.com

CALENDARI
ACTIVITATS

Reunió mensual i actes habituals durant les festes patronals de setembre.

GALERIA D'IMATGES