ASSOCIACIONS DE XIRIVELLA

Utilització d’equipaments

ESPAIS

Les associacions inscrites en el registre Municipal d'Associacions de Xirivella poden sol·licitar la utilització de sales en equipaments i espais municipals per a la realització de reunions, conferències, activitats socioculturals o formatives, etc.

En el Servei municipal de Participació Ciutadana us podem facilitar informació sobre els espais disponibles i les seues característiques, a fi que pugueu sol·licitar el que millor s'adapte a les vostres necessitats i activitat a realitzar.

MAPA D'EQUIPAMENTS I ESPAIS MUNICIPALS

SOL·LICITUD

 

Per a poder fer ús d'aquests espais heu d'estar inscrits en el Registre Municipal d'Associacions i tindre la informació de l'entitat actualitzada.

La sol·licitud s'ha de realitzar per escrit, en la seu electrònica de l'Ajuntament, amb almenys 15 dies d'antelació a la data prevista d'activitat, per a les sol·licituds de caràcter puntual i de 30 dies naturals per a les de caràcter temporal.

 

 

ACCÉS AL TRÀMIT

 

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ÚS ASSOCIATIU D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS