ASSOCIACIONS DE XIRIVELLA

Utilització d’equipaments

ESPAIS

Les associacions inscrites en el registre Municipal d'Associacions de Xirivella poden sol·licitar la utilització de sales en equipaments i espais municipals per a la realització de reunions, conferències, activitats socioculturals o formatives, etc.

En el Servei municipal de Participació Ciutadana us facilitarem informació sobre els espais disponibles i les seues característiques, a fi que pugueu sol·licitar el que millor s'adapte a les vostres necessitats i activitat a realitzar.

SOL·LICITUD

La sol·licitud s'ha de realitzar per escrit, a través de les Oficines d'Informació Municipal, amb almenys 15 dies d'antelació a la data prevista d'activitat, per a les sol·licituds de caràcter puntual i de 30 dies naturals per a les de caràcter temporal.

Mapa d'equipaments i espais municipals

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=19KGOtkLB1NZj6IHJBRakYMOwJeM" width="640" height="480"></iframe>