ASSOCIACIONS DE XIRIVELLA

Crear associació

ABANS DE CREAR UNA ASSOCIACIÓ

Abans de crear una associació i iniciar els tràmits per a constituir-la legalment, és recomanable que ens plantegem algunes qüestions:

    • Què volem fer?
    • Per què volem crear una associació?
    • Quins objectius volem aconseguir?
    • Quines activitats farem?
    • A qui ens dirigirem?

També ens haurem de plantejar si ja existeix alguna entitat similar a la que volem crear, a fi d'unificar esforços i optimitzar recursos.

En el Servei de Participació Ciutadana, o en aquesta web, podeu consultar les entitats registrades a Xirivella i els seus àmbits d'actuació.