ASSOCIACIONS DE XIRIVELLA

Crear associació

ABANS DE CREAR UNA ASSOCIACIÓ

Abans de crear una associació i iniciar els tràmits per a constituir-la legalment, és recomanable que ens plantegem algunes qüestions:

  • Què volem fer?
  • Per què volem crear una associació?
  • Quins objectius volem aconseguir?
  • Quines activitats farem?
  • A qui ens dirigirem?

També ens haurem de plantejar si ja existeix alguna entitat similar a la que volem crear, a fi d'unificar esforços i optimitzar recursos. En el Servei de Participació Ciutadana o en aquesta guia, podeu consultar les entitats registrades a Xirivella i els seus àmbits d'actuació.

PASSOS A SEGUIR

Podeu consultar tots els passos a seguir i documents que necessitareu per a la creació i registre de l'associació ací:
 PDF constitució d'una associació

NORMATIVA APLICABLE EN LA CONSTITUCIÓ D'ASSOCIACIONS

 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE 73, de 26-3-2002).
 • Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25 de novembre).

Podeu accedir a una completa referència legislativa en aquest manual